Interpretacja Badania OAT – Organic Acid Test – Badanie Kwasów Organicznych W Moczu

Historia

Badanie biochemiczne, używane w szkołach medycznych od lat ’60 ubiegłego wieku. Stosowane początkowo w celach wykrycia wrodzonych chorób metabolicznych. Obecnie około 100 ośrodków na świecie robi te badania – wciąż tylko w kierunku wrodzonych chorób.

Great Plain Laboratory, jako jedno z kilku na świecie poszerzyło zakres badań obejmujący dysbiozy jelitowe, niedobory witamin, niedobory i upośledzenia systemu detoksykacyjnego organizmu i wiele innych.

Jak zrobić to badanie?

Badanie robione jest z moczu. W Polsce jest w sumie 3 „pośredników”, u których można to badanie wykonać. Wygląda to tak, że raz w miesiącu dana instytucja zbiera próbki moczu i masowo wysyła do USA.

Zbieramy mocz dziecka do kubeczka, mrozimy, w lodówce turystycznej zawozimy do Warszawy. Sposób zbierania, co jeść, czego nie jeść przed badaniem – o wszystkim można dowiedzieć się dzwoniąc do jednej z tych 3 instytucji.
Są to: Vega Medica w Warszawie, gabinet Pani Doktor Cubały – Arcana oraz Genom we Wrocławiu. Wpisując w Google te nazwy bez problemu można wyszukać strony internetowe, adresy i telefony kontaktowe.

Po co robić to badanie?

Bo to fantastyczne badanie obrazujące cały stan organizmu. Dostajemy przeszło 70 markerów. Pokazuje jak funkcjonuje nasz organizm oraz przede wszystkim – co nie działa prawidłowo. Nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania, ale jest doskonałym punktem wyjścia do dalszej diagnostyki w razie wykrycia problemów.

Źródło danych

Lekarzem nie jestem, więc wszystko co tutaj jest napisane, jest wynikiem zebrania z wielu źródeł informacji w jedno miejsce. Najważniejszym źródłem jest jednak wykład dr. Williama Shawa nt. interpretacji badania OAT (założyciela GPL). Oprócz tego – wiele różnych stron internetowych, z których większość wymieniona jest na samym dole.

Interpretacja badania

Odbierając badanie całość podzielona będzie na sekcje, każdy marker ma swój numer. Zaczynamy od pierwszej i chyba najważniejszej sekcji:

Yest and Fungal Markers – markery drożdży i grzybów w jelitach.

W przypadku dzieci z autyzmem zwykle 2 lub 3 markery są podwyższone. Podwyższenie ich świadczy o Candidzie.

Na Webinarze dr. William Shaw przedstawił tabelkę, gdzie widoczne są średnie poszczególnych kwasów dla 20 zdrowych chłopców i dla 21 autystycznych. Okazuje się, że przeciętnie wśród autystycznych:
– Citramalic (stężenie tego kwasu w moczu) jest 3,49 razy wyższy niż u zdrowej populacji.
– 5-hydroxymenthyl-2-furoic – 2,7x razy wyższy
– Furan-2,5-dicarboxylic – 1,8x
– Tartaric – 2,5x
– Furancarbonylglycine – 2,1
– Arabinose – 4,4x

Konkretnie poszczególne markery na co wskazują:
Citramalic – produkt uboczny z drożdży gatunku Saccharomyces, Propionibacterium acsnes. Jego podwyższenie wskazuje na dysbiozę jelit. Może wpływać na mitochondriach; na produkcję kwasu jabłkowego w cyklu Krebsa (o którym będzie dalej w artykule).

5-Hydroxymethyl-2-furoic – produkt uboczny droższy z gatunku Aspergillus. Również sugeruje dysbioze.

3-Oxoglutaric – często podwyższony przy autyzmie, podwyższone poziomy kwasu mogą korelować z niską zawartością kwasu 2-Oxoglutaric, co może wskazywać ingerencję z kwasem 3-oxoglutaric w cyklu Krebsa (ogólnie mówiąc: problem z Mitochondriami). Przypuszczalnie tworzy się z aminokwasów lizyny i tryptofanu.

Furan-2,5-dicarboxylic – Produkt uboczny grzyba Aspergillus i prawdopodobnie innych gatunków grzybów i drożdży. Sugeruje dysbiozę jelitową.

Furancarbonylglycine – Koniugat kwasu furanokarboksylowego (furancarboxylic acid) i aminokwasu glicyny. Koniugat – czyli jest nośnikiem. Czym jest kwas furanokarboksylowy? Niestety nie znajduję informacji. Temat do zbadania.

Tartaric – wpływa na cykle Krebsa w Mitochondriach. Toksyczny produkt fermentacji grzyba Saccharomyces. Wysoki poziom powiązany jest z autyzmem i fibromialgią. Uszkadza mięśnie i nerki. Sugeruje dysbiozę. Obecny w winogronach (a więc należy ich unikać).

Arabinoza – metabolit wytwarzany w wątrobie z arabitoli (zwanych także arabinitolami), które są wytwarzane przez różne gatunki drożdży, takie jak Candida albicans, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, etc. Arabinoza jest cukrem, który nie jest wytwarzany w szczególnie dużych ilościach w organizmie człowieka, ale jest często spotykany w jabłkach, grejpfrutach, gruszkach co może znacząco wpłynąć na ten marker (i dać fałszywy jego obraz…). Nie wolno więc spożywać owoców przed badaniem!

Carboxycitric Acid – podwyższenie, wpływa na cykl Krebsa i upośledza Mitochondria.

Metabolism and Bacterial markes – Metabolizm i markery bakteryjne

Podwyższenie u części markerów może mieć różne pochodzenie – np. Succinic acid może mieć związek z mitochondriami, jak również z aktywnością bakterii. Succinic potrzebuje magnezu do dalszych przemian biochemicznych. Nieprawidłowy poziom sugeruje zbadanie poziomu magnezu w organizmie.

Katabolizm dopaminy

Dopamina w organizmie jest tworzona w organizmie na podstawie 3,4-Dihydroxyphenyl-acetic acid (DOPAC) oraz 3-Methoxytyramine (3-MT). Dalej, w zdrowym organizmie te związki z dopaminy są dalej metabolizowane m.in. do Homovanillic Acid (HVA). HVA bada się w moczu, jest wskaźnikiem w OAT i jest ogromnie ważny, to główny metabolit dopaminy (jest bezpośrednim produktem Dopaminy). Mierzenie go jest sposobem na mierzenie produkcji dopaminy w mózgu.

To bardzo ważny slajd wyżej, pokazuje że dopaina jest tworzona z fenyloalaniny (Phenylalanine) i z Tyrosiny (wszystkie proteiny z diety mają Tyrosine i Phenylalanine). Dalej są konwertowane do DOPA i potem do Dopaminy. Potem Dopamina jest konwertowanam (katalizowana) przy udziale enzymu obecnego w różnych komórkach mózgowych, który nazywa się Dopamine Beta Hydroxylase.

Za Wikipedią: dopamina jest pobierana do ziarnistości komórkowych, gdzie jej łańcuch boczny ulega utlenieniu dzięki β–hydroksylazie do 1–noradrenaliny. Reakcja zachodzi przy udziale jonów miedzi, tlenu cząsteczkowego, kwasu askorbinowego i kwasu fumarowego.
Produktem jest Norepinephrine, która dalej do moczu jest wydalana i produktem jest w OAT jako VMA (marker obecny w OAT). Polecam przeanalizować powyższy slajd począwszy od „Phenylalanine” – całość jest dosyć prosta, tylko nazwy trudne.

W największy skrócie: monitorując więc poziom HVA oraz VMA mamy pogląd na całą dystrybucję dopaminy w mózgu.

Niestety, bakteria Clostridia, gwiazda i główny punkt tego rozdziału, ma zdolność konwertowania fenyloalaniny (Pehnylalanine) do innych związków. Przypominam, że fenyloalanina jest w większości pokarmów. Przez Clostridie może być konwertowana m.in. do 4-cresol, który ma zdolność do blokowania Dopamine Beta Hydroxylase. Proszę rzucić okiem na slajd wyżej. Jak widać przez to upośledza cały proces konwersji dopaminy. Różne gatunki Clostridii mogą również produkować związek HPHPA (marker obecny w OAT) lub 4-hydroxyphenylacetic, które również mają możliwość wpływania na Dopamine Beta Hydroxylase i w ten sposób blokować produkcję Norepinephrine (slajd).

Podsumowując, mamy co najmniej dwa związki produkowane przez Clostridię, które mogą hamować działanie Dopamine Beta Hydroxylase. Jeśli tak jest, to jako rezultat mamy podwyższony poziom Dopaminy (oraz bezpośredniego produktu dopaminy – czyli HVA; mierzonego w OAT) a obniżony poziom Norepinephrine (oraz jego bezpośredniego produktu – czyli VMA).

Co bardzo istotne – związki 4-cresol oraz HPHPA mogą być obniżone (związki będące metabolitem Clostridii podlegające detoksyfikacji) przez PST – phenol sulfotransferase, enzym który wśród dzieci z autyzmem i wśród innych chorób jest powszechnie obniżony przez Clostridie. Clostridia blokuje powstawanie tego enzymu. Jest to istotne dla osób, które biorą Acetaminophen, a więc zwykły Paracetamol! Okazuje się bowiem, że Paracetamol podlega detoksyfikacji, rozłożeniu w organizmie właśnie przy udziale PST. W momencie gdy tego PST jest mało Paracetamol staje się dla organizmu toksyczny i może być jedną z przyczyn autyzmu – po prostu. Czyli branie paracetamolu przy obecnej w organizmie Crostildi jest stanowczo zabronione.

Statystyczne badania wykazały, że wiele z tych istotnych enzymów i związków w procesie rozkładania dopaminy jest obniżonych – najczęściej jest to właśnie Dopamine Beta Hydroxylase.

Toksyczne skutki nadmiaru dopaminy

Dlaczego wysoka dopamina jest problemem? Kilka zdań ze slajdu Williama Shaw, przetłumaczonych na j. polski:
– Bardzo reaktywna cząsteczka w porównaniu do innych neuroprzekaźników i ma możliwości utleniania.
– Cytozolowa dopamina poddaje się degradacji tworząc kwas 3,4-dihydroksyfenylooctowego (DOPAC) i HVA jak również coś, co nazywa się „hydriogen perxoide” poprzez szlak monoaminooksydazy.
– W całym procesie utleniania poddaje się ostatecznie do niefajnych dla naszego organizmu cząstek (jak o-quinone, nadtlenek wodoru) lub reaguje z resztami cysteinowymi na glutation lub białka.
– Wszystkie te nieprawidłowości biochemiczne mogą spowodować poważne neurodegeneracje, ponieważ w czasie utleniania zużywany jest glutanion (o którym za chwilę).

Generalnie – gdy za dużo dopaminy, końcowym efektem jest o-quinone, nadtlenek wodoru i inne – bardzo aktywne substancje, powodujące silną reakcję utleniania. Mogą być szkodliwe dla komórek mózgowym. Niestety są detoksykowane przez Glutathione (glutanion) – to z kolei bardzo ważny związek dla funkcjonowania naszego organizmu.

W efekcie końcowym więc, jeśli mamy nadmiar dopaminy, zużywany jest glutation (nasz główny przeciwutleniacz w organizmie). Glutation jest niezbędny w procesach metabolicznych, odpowiada także za przesyłanie sygnałów nerwowych i podział komórek genetycznych. Proces wytwarzania glutationu ma miejsce w wątrobie. Glutation dostarczany w prawidłowych dawkach odtruwa organizm i ma działanie przeciwzapalne. Jeśli mamy go za mało – działa nieprawidłowo system detoksykacji całego organizmu. W niektórych przypadkach może to doprowadzić do braku prawidłowego funkcjonowania komórek mózgowych (do autyzmu).

Krótko mówiąc, jeśli glutanion był obniżony, a organizm narażony na jakieś inne toksyczne czynniki środowiskowe, to po prostu organizm mógł sobie z nimi nie poradzić. Wysoki poziom dopaminy kojarzony jest z nietypowymi zachowaniami – stereotypia, schizofrenia itp.

Kolejny slajd prezentacji pokazuje ścieżki, w jakich Paracetamol (Acetaminophen) jest konwertowany w organizmie. Są 4 drogi. Tylko jedna jest bezpieczna, przy udziale PST (Phenol sulfotransferase). Pozostałe 3 są mniej lub bardziej toksyczne dla organizmu, z czego jeśli organizm konwertuje Paracetamol w stronę NAPQI – może to być wybitnie niebezpieczne dla mózgu. Ponieważ przy udziale Clostridii, gdy w autyzmie PST jest zużywany do innych celów, organizm zwykle konwertuje Paracetamol na te 3 pozostałe toksyczne związki i nie należy go po prostu używać.

Połączenie paracetamolu Candidi to taka toksyczna bombka atomowa dla naszego mózgu. Mózg atakowany jest z dwóch stron. Clostridia może być przyczyną szeregu chorób: depresja, autyzm, psychozy, schizofrenia, ADHD, zachowania obsesyjno-kompulsywne, zatwardzenia, rozwolnienia i wiele innych.

To teraz Candida…

Kwas chinolinowy (quinolinic acid) – ważny neurotransmiter w mózgu. Pozyskiwany jest z tryptofanu. Tryptofan jest bardzo ważny, bo z niego powstaje serotonina (konwertowany jest do serotoniny). Serotonina w końcu konwertowana jest do 5-Hydroxyindoleacetic, a jest to wskaźnik obecny w badaniu OAT. Badając go, można więc również badać poziom serotoniny.

Substancje, które pomagają w konwersji do tego kwasu (istotnie zwiększają konwersję; z tryptofanu do kwasu cholinowego), to interferon, kortyzol oraz co istotne nadmierna stymulacja immunologiczna organizmu zwiększa przemianę tryptofanu to kwasu chinolinowego. Ważne: niacyna hamuje tę konwersję.

Kortyzol oczywiście powiązany jest ze stresem. Interferon zaś to za Wikipedia: ogólna nazwa białka wytwarzanego i uwalnianego przez komórki ciała, jako odpowiedź na obecność patogenów (np. wirusy, bakterie, pasożyty jak również komórki nowotworowe) wewnątrz organizmu. Interferony zapewniają komunikację pomiędzy komórkami ciała, w celu zwalczenia patogenów, poprzez uruchomienie mechanizmów obronnych systemu immunologicznego.

Jak do tej pory – nic niepokojącego jest w tym kwasie. Mogłoby się wydawać, że im więcej tym lepiej dla dzieci z autyzmem. Zabija on komórki zawierające bakterie, wirusy i pasożyty. Jest to więc kwas, który z góry nie można powiedzieć, że jest zły. Pomaga ciału zabijać mikroorganizmy. Problemem jest, gdy organizmowi się „wydaje”, że cały czas jest czymś „zakażony” i w kółko produkuje ten kwas. Staje się wtedy toksyczny. W długim okresie czasu może powodować zapalenie. Jest zwykle podwyższony w neuropsychiatrycznych chorobach – działa negatywnie na mięśnie, ale również na mózg.
Środek który podwyższa poziom tego kwasu (a konkretnie enzymu, który z kolei przyczynia się dodatkowo do powstawania kwasu chinolinowego) to m.in. beta amyloidu (beta amyloid peptide). Podwyższenie go spotyka się powszechnie w chorobie Alzheimera w mózgu. Jak wykazują ostatnie badania, jest to cząsteczka która bierze udział w odpowiedzi immunologicznej mózgu na intruza (https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160525161351.htm). Niestety, Candida ma też takie działanie, że podwyższa poziom tego kwasu 🙁

Quinolinic acid (kwas chinolinowy) może być detoksykowany przy udziela molekuły, o wdzięcznej nazwie fosforybozylotransferazy pirofosforan (phosphoribosyl pyrophosphate) do formy mononukleotydu kwasu nikotynowego (nicotinic acid mononucleotide), a więc do zwykłej witaminy B3 (kwas nikotynowy to witamina B3). Jednakże jeśli mamy ekspozycję organizmu na związek, który nazywa się ftalan (phthalate) wpływa on i upośledza ten proces konwersji do B3, powodując uszkodzenie mitochondriów i dysfunkcje syntezy NAD (Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy) – jest to z kolei związek który w pełni istotną rolę w procesie oddychania komórkowego (czyli w procesie utleniania związków organicznych związanych z wytwarzaniem energii użytecznej w metabolizmie organizmu; przebiega w sposób stały w każdej komórce).

Czym jest ten związek „ftalany”, że powodować może aż tak istotne przemiany? Otóż dodawany jest do każdego plastiku, powoduje że plastik staje m.in się giętki. Są używane wszędzie, powszechne w środowisku. Temat do dalszego zgłębienia.

Zwykle ścieżka jest taka: dajemy szczepionkę/antybiotyk, antybiotyk powoduje Candide. Candida z kolei powoduje zwiększenie produkcji „beta amyloid peptide” (m.in. przeciwbakteryjna mikrocząsteczka). Ta z kolei powoduje zwiększenie produkcji kwasu chinolinowego, co w długim okresie czasu przy nieleczonej Candidzie powoduje działanie toksyczne dla organizmu i uszkodzenia mózgu.

Dla porządku, definicja Amyloid beta: produkt rozszczepienia białka prekursorowego amyloidu, zwiększa wytwarzanie kwasu chinolinowego na neurotoksycznych stężeniach przy udziale makrofagów oraz co istotniejsze, przy udziale mikrogleju (komórki nieneuronalne centralnego układu nerwowego; rezydentne makrofagi kontrolujące homeostazę i biorące udział w odpowiedzi immunologicznej).

W przypadku obecności Candidy i autyzmu tryptofan konwertowany jest do serotoniny w bardzo niewielkiej ilości, dalej do melatoniny i dalej – niewiele – do 5-HIAA (widoczny w badaniu OAT).

Dlatego William Shaw nie zaleca spożywania bezpośrednio tryptofanu jako suplement, bo może być bezpośrednio (wskutek kilku reakcji chemicznych po kolei) konwertowany od razu do kwasu chinolinowego (quinolinic acid), który w organizmie w nadmiarze znowu jest bardzo toksyczny. W efekcie może powodować ciężka reakcje zapalną.

Płytki starcze w chorobie Alzheimera mają objawy chronicznego zapalenia miejscowego (w szczególności właśnie aktywny mikroglej).
Candida może być „wyzwalaczem”, może przywoływać chorobę Alzheimera? Tutaj znak zapytania – to tylko teoria.

Kwas chinolinowy ma bardzo podobną budowę biochemiczną do omawianych wcześniej ftalanów. Różni się tylko na jednym wiązaniu dodanym jednym dodatkowym atomem. W związku z tym łatwo może upośledzać proces produkcji witaminy B3!

Eksperyment z małpami, którym wszczepiono wirus polio i mierzono poziom kwasu chinolinowego: kompletnie sparaliżowane małpy miały go najwięcej; te w lepszym stanie – miały go mniej itd. Używany jest więc przez organizm do pokonania wirusa.

Podsumowując tę ścieżkę:
Tryptofan pozyskiwany jest normalnie z pokarmu. W Wikipedii można sprawdzić, jakie produkty zawierają go najwięcej.
1) Tylko niewielka część tryptofanu jest konwertowana do serotoniny.
2) Większość – w przypadku m.in. nadmiernej stymulacji układu immunologicznego (Candida) – będzie konwertowana do kwasu chinolinowego. Co z kolei powodować będzie do zmian neurologicznych, psychiatrycznych, depresji i chorób zwyrodnieniowych.

Przechodząc do OATu – wysoki współczynnik proporcji między 5-HIAA/kwas chinolinowy (marker w OAT) wskazuje na brak balansu w regulacji metabolizmu tryptofanu, co z kolei może powodować depresje i nawet poważne uszkodzenia w mózgu.

Brak balansu spowodowany może być, jak wyżej – nadmiarem interferonu, przekroczonym poziomem tryptofanu w organizmie lub stresem powiązanym z podwyższonym poziomem kortyzolu. WAŻNE: nadmiar gamma interferonu może być spowodowany również szczepieniami (wielokrotnymi w jednym czasie; lub jak rozumiem skojarzonymi – czyli wiele szczepionek w jednej). Powodem może być również infekcja wirusowa.

Aby wyprowadzić organizm na prostą, należy zredukować stres (ćwiczenia, modlitwa, medytacja), wyeliminować ftalany oraz przede wszystkim, co oczywiste, wyleczyć infekcje (grzyba Candida, wirusa etc.). Z jakiegoś powodu w końcu organizm woli produkować kwas, a nie serotoninę.

Wśród dzieci z autyzmem zwykle w organizmie brakuje serotoniny – współczynnik quinolinic / 5-HIAA Ratio jest zawyżony. Aby go obniżyć, trzeba pracować jednocześnie nad zwiększeniem serotoniny (czyli dajemy 5-HTP, bezpośredni prekursor serotoniny) oraz nad zmniejszeniem współczynnika Quinolinic. Nie suplementujemy nigdy bezpośrednio samym tryptofanem.

Markery Cyklu Krebsa (Krebs Cycle Metabolities).

Miejscem, gdzie zachodzi cykl Krebsa jest macierz mitochondrium. Jest to cykliczny szereg reakcji biochemicznych. Stanowi końcowy etap metabolizmu aerobów, czyli organizmów oddychających tlenem. Najkrócej mówiąc markery w OAT w tej sekcji pokazują w jakim stanie znajdują się mitochondria. Mitochondria w organizmie odpowiadają za produkcję energii – wytwarzają ATP (Adenozynotrifosforan), która odpowiada za transport energii.
Podwyższenie tych współczynników również może świadczyć o Candidzie.

Succinic Acid – niedobór ryboflawiny lub koenzymu Q10, konwersja bakterii glutaminy do kwasu bursztynowego (conversion of glutamine to succinic acid in the gastrointestinal tract) lub wrodzone wady metaboliczne.

Aconitic Acid – Może być podwyższona w wyniku niedoboru glutationu.

Metabolity Aminokwasów – Amino Acid Metabolites

Nieznaczne zwiększenie może być spowodowane niedoborami witamin: tiaminy lub kwasu liponowego. Podwyższone wartości wiążą się także z chorobami genetycznymi lub mogą wskazywać na niedobór dehydrogenazy pirogronianowej (choroba; zaburzenia metabolizmu węglowodanów).

Phenyllactic Acid oraz Mandelic Acid – Podwyższone w chorobach genetycznych PKU i tyrozynemii. Nieznaczne zwiększenie może wynikać ze zwiększonego spożycia fenyloalaniny (co jest bardzo szkodliwe dla mózgu; sprawdzić to trzeba koniecznie jeśli poziom tego aminokwasu podwyższony).

4-Hydroxyphenyllactic – Znacząco podwyższony świadczy o chorobach genetycznych (tyrozynemii; fenyloketonuria). Niewielki wzrost może być ze względu na zwiększone spożycie tyrozyny.

Metabolity Szczawianów (Oxalate Metabolites).

W USA 10% społeczeństwa ma z tym problem. Objawem są np. kamienie nerkowe.

Szczawiany i ich „forma kwasowa”, która jest badana w OAT mają swoje źródło przede wszystkim z trzech miejsc – dieta, grzyby (np. Aspergillus i Penicillium) i ewentualnie Candida. W przemyśle kwasy szczawianowe – są używane do usuwania rdzy 😀 Znane są dwa typy chorób genetycznych powiązane z podwyższonym poziomem tych kwasów w moczu. Hyperoxaluria typu I i II – raczej w naszym przypadku (dzieci z autyzmem) można wykluczyć, ale jeśli są te kwasy podwyższone – warto zbadać temat też w tym kierunku i to wykluczyć.
Jeśli wskaźniki są podwyższone?
– dieta, która wyklucza szczawiany – to absolutna podstawa
– przeciwgrzybiczne leki – zwykle kuracja może trwać kilka lat. Najczęściej Arabinoza (marker Candidy) powiązana jest z podwyższonym poziomem szczawianów.
– podajemy suplement diety w postaci cytrianu wapnia (calcium citrate), w celu zmniejszenia wchłaniania szczawianów z jelita. Forma „citrate” jest szczególnie korzystna, bo to ona bezpośrednio zmniejsza wchłanianie szczawianów z jelita. Najlepsza forma podawania to razem z posiłkiem. Dzieci powyżej 2 lat potrzebuję około 1000mg dziennie. Oczywiście, suplementacja musi być podwyższona jeśli jesteśmy na diecie bezmlecznej. Jednym z podstawowym błędów, jakie robią rodzice tworząc dietę bezglutenową, bezkazeinową jest brak odpowiednich uzupełnień organizmu w wapń.

– można spróbować N-acetyloglukozaminę (N-Acetyl glucosamine), która stymuluję produkcję kwasu hialuronowego w celu zmniejszenia bólu powodowanego przez szczawiany u dzieci.
– można też spróbować dać siarczan chondroityny (chondroitin sulfate), aby zapobiec w organizmie powstawaniu kryształów szczawianu wapnia (calcium oxalate crystals).
– zwiększamy witaminę B6 – kofaktor dla jednego z enzymów, które rozkładają szczawiany.
– pijemy więcej wody
– zwiększenie tłuszczów w diecie możne spowodować podwyższenie poziomów szczawianów, jeżeli kwasy tłuszczowe są słabo absorbowane z powodu niedoboru soli żółciowych.
– pomocne mogą być probiotyki
– zwiększenie spożycia kwasów tłuszczowych omega-3, powszechnie występujących w oleju rybnym i w tranie
– jak również: zwiększenie suplementacji witaminą E oraz C.

Badanie OAT obejmuje:
Arabinoza – wskaźnik Candidy bardzo mocno skorelowany ze szczawianami
Glycolic – wskaźnik choroby genetycznej Hyperoxaluria typ I i II
Ascorbic acid (witamina C) – wskazuje ile witaminy C spożywamy lub jej nadmierne niszczenie w organizmie. Może być nadmiernie przekształcana w szczawiany, gdy poziom wolnej miedzi w organizmie jest bardzo wysoki. Dawkowanie witaminy C w nieskończoność (do rozwolnienia) jest więc dozwolone, ale tylko jeśli poziomy i wskaźniki szczawianów są w normie.
Pyridoxic acid – wskaźnik przyjmowania witaminy B-6. Obniżona wartość może świadczyć o problemach ze szczawianami, bo jeden z enzymów (alanine glyoxylate amino transferase – AGT) wykorzystuje B6 do rozkładania kwasów szczawianowych.
– Furandicarboxylic acid, hydroxy-methylfuroic acid – markery grzyba np. Aspergillus – jest to jedno z potwierdzonych źródeł szczawianów.
– wskaźniki bakterii w badaniu – jeśli są wysokie, mogą wskazywać na niską ilość dobrych, pożytecznych bakterii mających zdolność do niszczenia szczawianów.

Statystycznie szczawiany są wśród dzieci ze spektrum autyzmu bardzo dużym problemem. Występuje też bezpośrednia korelacja z poziomem Arabinozy i szczawianami.

Oxalic Acid – podwyższony poziom tego kwasu może mieć wiele źródeł, wśród nich braki w witaminie B6 w organizmie; cukrzyca; marskość wątroby; celiakia; przerost bakterii; candida; zwiększone spożycie witaminy C; słaba wchłanialność tłuszczy (za duże spożycie lub niedostateczny przepływ żółci).

Ketone and Fatty Acid Oxidation

3-Hydroxybutyric oraz Acetoacetic są powiązane ze śmierdzącym moczem – jeśli mocz pachnie inaczej niż powinien, można się spodziewać że te markery mogą być podwyższone. Związane jest to nadmiernym rozpadem przyjmowanych tłuszczów. Przewlekła i silna Candida też może być powodem podwyższonego tego markera.

Pozostałe markery – ich nadmiar – może być związany z wieloma czynnikami, zwykle niedoborem karnityny. Wówczas należy suplementować acetylo-l-karnityną lub l-karnityną. Jeśli nasza dieta zawiera dużo tłuszczy (dieta ketogeniczna) – też poziomy będą zawyżone. Generalnie mitochondria odpowiadają za obróbkę (jeśli można tak powiedzieć) tłuszczy przy udziale karnityny. Jeśli mamy duże spożycie tłuszczy, mało karnityny – obróbka zaczyna się dziać poza mitochondriami. Suplementacja karnityną i/lub acetylo-l-karnityną pomoże rozwiązać problem.

Ethylmalonic, Methylsuccinic, Adipic Acid – mogą być podwyższone przez spożycie produktów zawierających średnio-łańcuchowe triglicerydy, takie jak olej z orzecha kokosowego!

Adipic Acid – podwyższenie może wynikać z wielu różnych przyczyn. Te, dotyczące autyzmu to: ekspozycja na toksyny środowiskowe, zaburzenia mitochondrialne (suplementacja B2), nudności, zmęczenie, okresowe osłabienie organizmu, niedobór cząsteczki kanityny (suplementacja L-karnityną lub L-lizyna, również SAMe, Vitamin B6, Mg, Vitamin C, Fe, niacin).

Suberic – również wiele przyczyn. Związane z autyzmem: spożycie wysokie oleju kokosowego; zaburzenia mitochondrialne; toksyny środowiskowe; niedobór cząsteczki kanityny.

Ethylmalonic – niedobór cząsteczki kanityny; niedobór ryboflawiny;

Sebacic – metabolit kwasów tłuszczowych; jednym z powodów podwyższenia poziomu może być niedobór karnityny.

Pyrimidine Metabolites – Folate Metabolism

Uracil, Thymine – jeżeli stosunek uracilu do thyminy jest nieprawidłowy (uracil przewyższa tyminę) świadczy to o problemach z matylacją. Podwyższone mogą świadczyć też o chorobach genetycznych; citrullinemia.

Pozostałe:

Lactic Acid (sekcja Glycolytic Cycle Metabolites) – jeśli problemy z jelitami (bakterie), problemy z mitochondriami – wiele różnych powodów może być, wymaga dokładniejszych i dalszych badań. Np: niedawne intensywne ćwiczenia; niedobór witaminy B; przerost bakterii jelitowych. Gdy cykl Krebsa nie działa prawidłowo (przemiana w mitochondriach) – poziom tego markera też będzie podwyższony.
Podwyższony poziom Lactic oraz Pyruvic wskazuje na konieczność zażywania kwasu liponowego.

Witamina C:
– silny antyoksydant
– odpowiada za uwalnianie hormonów stresu
Niedobór Witaminy C objawia się:
– szkorbut
– niedokrwistość mikrocytarnej
– krwawienie z dziąseł i luźne zęby
– złe gojenie się ran
– szorstka skóra
Niski poziom świadczy o tym, że po prostu trzeba jej więcej suplementować; organizm jej zużywa ciągle do czegoś.

Witamina B12 w organizmie – marker należy rozumieć odwrotnie niż to pokazuje wkaźnik. Tj. jeśli marker wskazuje wysoki poziom, należy to rozumieć jako brak B12 w organizmie; że organizm sobie nie radzi z jakiegoś powodu z przyjmowaniem jej. Podobnie jest w przypadku biotyny, Witaminy B2 oraz Witaminy Q10.

Witamina B12 usuwa kwas Metylomalonowy. Jeśli jej poziom jest niski, to albo jest przyjmowana w zbyt małej ilości lub mamy jakieś czynniki wewnętrzne blokujące jej przyjmowanie – choroby autoimmunologiczne, dysbioza jelitowa, celiakia.
Czynniki świadczące o niskim poziomie witaminy B12:
– słabość, zmęczenie
– ból jamy ustnej, języka
– depresja, psychoza
– drętwienie i mrowienie rąk i nóg
– problemy gastryczne, biegunka.

Umiarkowane wzrost markera świadczy o brakach tej witaminy w organizmie, defektach absorpcji lub po prostu grzyb w jelitach żywi się witaminą B12.

Kynurenic – metabolit tryptofanu. Może być podwyższony przez braki w organizmie witaminy B-6 lub przez nadmierne spożycie tryptofanu z pokarmu. Podniesiony poziom tego kwasu wskazuje na niedobór witaminy B6. Bardzo duże wartości spowodowane zwykle przez rozrost grzyba.

Biotyna
Regulator DNA. Niezbędny dla stabilności genetycznej organizmu. Pełni rolę strażnika, który włącza i wyłącza pewne geny. Koenzym dla 5 różnych enzymów w organizmie.
Objawami niedoboru biotyny są zmiany skórne – wysypki, stany zapalne, a także wypadanie włosów i podwyższony poziom cholesterolu oraz zmiany zapalne jelit. Ze względu na to, że biotyna może być syntetyzowana przez florę bakteryjną, do jej niedoboru dochodzi bardzo rzadko, zwykle pod wpływem innych czynników niż niedobór pokarmowy (np. antybiotykoterapii szerokospektralnej). Również: rozszczep podniebienia, jeśli niedobór witaminy był u matki w czasie ciąży. Przypuszczalnie opór organizmu na leki (lekooporne dziecko) – też powodem może być brak biotyny w organizmie.

Glutaric – Witamina B2 – Umiarkowane wzrosty mogą być spowodowane brakami w ryboflawiny i koenzym Q10, celiakia; w autyzmie często spotykane prawdopodobnie z powodu defektów wchłaniania witamin lub mikrobów w przewodzie pokarmowym.

3-hydroxy-3-methylglutaric – Prekursor przy wytwarzania cholesterolu. Niewielkie wzrosty prawdopodobnie ze względu na nadmierną ilość drożdży w przewodzie pokarmowym; podwyższony poziom cholesterolu; przerost drożdży w jelicie.

Hippuric Acid – Koniugat kwasu benzoesowego i glicyny powstaje w wątrobie jako część detoksykacji fazy II. Podwyższony z powodu przerostu bakterii w przewodzie pokarmowym. Leczenie obejmuje podawanie probiotyków z Lactobacillus rhamnosus. Inne źródła zwiększające poziom tego kwasu w organizmie: toksyny środowiskowe i benzoesan sodu z żywności; jabłka, gruszki, herbata, kawa, nasiona słonecznika, marchew, jagody, wiśnie, ziemniaki, pomidory, bakłażan, słodkie ziemniaki, brzoskwinie. Niskie wartości kwasu hipurowego mogą być spowodowane wyczerpaniem glicyny w wyniku konkurencyjnych reakcji detoksykacji występujących w organizmie lub ze względu na małą ilością bakterii (np. po użyciu antybiotyku).

Pantothenic – B5:
Objawy niedoboru:
– zmęczenie, słabość
– zapalenie skóry
– odbarwienia na skórze
– krwotoku i martwicy kory nadnerczy, niewydolność nadnerczy

SIBO – to pojawienie się i rozrost w jelicie cienkim bakterii, które normalnie są w jelicie grubym. To rozrost bakterii, które są po prostu w nie tym miejscu co trzeba. O przyczynach, objawach – to temat na inny artykuł. OAT nie jest idealnym badaniem, na podstawie którego można wnioskować o istnieniu tej choroby bądź nie. Niemniej, jeśli w badaniu marker numer 11 (2-hydroxyphenylacetic) jest podwyższony, należy przyjrzeć się tematowi SIBO zdecydowanie bliżej.

Wskaźniki toksyczne (Toxic Indicators)

Pyroglutamic Acid – metabolit glutanionu. Doskonały marker pokazujący poziom glutanionu; jego niedoboru. Podwyższony w chorobach genetycznych i po zastosowaniu antybiotyków i netelmicin.

Orotic Acid – Podwyższony poziom sugeruje wadę cyklu mocznikowego. Podwyższone poziomy są najczęściej związane z toksycznością amoniaku. Gdy amoniak jest podniesiony, jest on przekształcany do biochemicznie do Carbamyl-phosphate, a następnie do kwasu orotowego. Podwyższone stężenia amoniaku mogą wystąpić z powodu toksyczności wątroby, wirusowego zapalenia wątroby, zakażenia przewodu pokarmowego, zatrucie lekami oraz z powodu wrodzonych błędów metabolizmu amoniaku. W przypadku autyzmu – bardzo ważne jest, aby ten współczynnik obniżyć, jeśli mamy podwyższony (m.in. dieta).

2-Hydroxyhippuric – podwyższone po spożyciu aspartamu (w przypadku dzieci z autyzmem można raczej wykluczyć) lub salicylanów w organizmie. Trzeba wykluczyć z diety produkty zawierające salicylany i sprawdzić czy wskaźnik się obniży. Powodem może być również przerost złych bakterii w jelitach, konwertujących tyrosyne lub fenyloalanine do kwasu salicylowego.

Podsumowanie

Mam świadomość, że całość pisana chwilami trochę chaotycznie. Proszę to potraktować, jako wersję beta artykułu.

Są tutaj na pewno jakieś błędy – jeśli taki zauważyłeś/zauważyłaś, proszę o zostawienie komentarza lub napisanie e-maila (autyzm@biomedycznie.pl).

Raz jeszcze podkreślam: nie jestem lekarzem, tylko zirytowanym rodzicem któremu nikt nie potrafił tego badania porządnie zinterpretować, więc postanowiłem spróbować to zrobić samodzielnie. Z dyskusji na grupach na FB widzę, że wiele osób ma z tym problem, stąd – ten artykuł.

Źródła

Przede wszystkim 3 linki:
http://drweyrich.weyrich.com/labs/oat.html
https://www.greatplainslaboratory.com/past-webinars/2015/1/26/interpretation-of-the-organic-acids-test
https://www.gdx.net/core/interpretive-guides/Organix-IG.pdf
do tego Wikipedia, grupa na FB (https://www.facebook.com/groups/autyzmleczenie/)

Polecam, w ramach uzupełnienia do powyższego informacji dostępnych na stronie bioautyzm.pl: http://www.bioautyzm.pl/organic-acid-test-great-plains-lab-opis-badanych-metabolitow/

4 komentarze

Dominika

Dzięki za wpis, bardzo przystępnie napisany 🙂 Na pewno pomoże wielu rodzicom 🙂

Magda

Ja również dziękuję bardzo, bardzo, bardzo 🙂 🙂 🙂
Niezbędna wiedza dla rodzica początkującego 🙂

Wioletta

Rowniez dziekuje za opis chcialam tylko spytac o czym moze swiadczym bardzo podwyzszony poziom Carboxycitric ?? norma 34 a wynik 150 .Z gory dziekuje za odpowiedz

ktosia

Ja również bardzo, bardzo dziękuję.
Do Wioli: Carboxycitric Acid to metabolit produkowany przez drożdżaki i grzyby.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Show Buttons
Hide Buttons